hackforsamling 001

 

Innovasjonsdagene #hack4no samler hvert år over 500 kreative mennesker fra hele landet – gründere, utviklere, designere, studenter, kodeinteresserte barn og andre innovasjonsinteresserte.

Målet er å stimulere til innovasjon, næringsutvikling og gründervirksomhet og å fremme teknologiforståelse blant barn og unge.

De voksne deltakerne bruker gratis data fra det offentlige til å utvikle nye forretningsideer, eksperimentere og programmere, og lage nye apper, tjenester og andre digitale løsninger. Barn og ungdom lærer blant annet å lage apper og kart og programmere roboter, spill og musikk.

#hack4no arrangeres av Kartverket i samarbeid med en rekke teknologivirksomheter og offentlige etater, og er årets store hackathon med åpne offentlige data i Norge. 

 

Om "hacking"

Ordet "hackathon" er sammensatt av “hacke” og “maraton”. Å "hacke" betyr i denne sammenheng å programmere, bruke data og lage apper, tjenester og andre digitale løsninger. "Maraton" henspiller på at man over to hele dager jobber i ett for å bli ferdig med en løsning eller utvikle en idé. 

Har du en god idé?

Man trenger ikke være programmerer for å bli med. Til #hack4no kommer det mennesker med mange forskjellige bakgrunner. Kanskje har du bare en god idé? Eller du ser en markedsmulighet, eller en utfordring i samfunnet, på jobben eller i fritidssammenheng som trenger en løsning? Du kan invitere andre til å bli med og jobbe med din ide, eller du bidra med din kompetanse i et annet lag.

På #hack4no stiller vi - det vil si en rekke offentlige etater - med masse gratis datasett som du kan bruke sammen med andre data, og vi har eksperter som kan hjelpe deg. 

Er du fortsatt ikke helt sikker på om du har fått med deg hva man gjør på et hackathon og om dette er noe for deg - så kikk på videoen nederst på denne siden.

Juniorhack

Har du barn? Ta dem med! På Juniorhack som pågår parallelt og som vi arrangerer i samarbeid med Lær kidsa koding, vil barn og ungdommer (10-16 år) lære om koding, om å lage apper og kart og mye annet spennende med data. Les mer om juniorhack her.

 

Alt er gratis

Deltakelse på #hack4no er helt gratis. Vi tilbyr gratis mat (lunsj og middag) og overnatting (i klasserom), og vil så langt pengene rekker, sette opp buss eller dele ut reisestipend til tilreisende studenter, skoleklasser og kodeklubber slik at reisen til Hønefoss blir så rimelig som overhodet mulig. Og selvfølgelig stiller Kartverket og alle de andre etatene som deltar med gratis data!

Tidligere hackathons

Kartverket har arrangert #hack4no tre ganger, 5. - 6. juni 2015 (sammen med Difi), 28.-29. oktober 2016 (med Difi) og 28.-29. oktober 2017 (med Høgskolen i Sørøst-Norge). Alle ganger stilte en lang rekke samarbeidspartnere fra offentlig sektor sine datasett og eksperter til disposisjon. I 2015 talte vi 250 voksne og unge deltakere, i 2016 det dobbelte, og i 2017 over 700.

I februar 2014 arrangerte samarbeidsprosjektet Kultur- og naturreise (nå K-lab) et #hack4no med kultur som tema hos Kulturrådet. En annen forløper er konkurransen apps4norge som Difi og IKT-Norge arrangerte våren 2013.

Se hva som skjer

Se den heftige video-oppsummeringen fra 2017 her:

 

#hack4no arrangeres av:


#hack4no - søk
2018 © Kartverket

Søk